jan 012015
 

Inget nytt datum fn men kontakta mig gärna vid intresse. 

 

Shamanism

Shamanism är en samling urgamla tekniker för att i ett förändrat medvetandetillstånd samverka och kommunicera med naturen och andevärlden, där syftet ofta är av helande natur på olika nivåer. Den shamanism jag utövar har inget fokus på varken etnisk eller kulturell tillhörighet, vilket innebär att människor med olika religionstillhörighet kan känna sig välkomna till mina kurser.

Kursinformation

Du kommer under helgen att lära dig använda shamanska tekniker i syfte att möta ditt kraftdjur, andliga lärare och naturens väsen. Du kommer lära dig hur man hämtar information från våra guider, både till dig själv och till andra. Även energihöjande övningar är en viktig del i helgens arbete. Arbete med ritualer och ceremonier kommer också ges utrymme under kurshelgen. Min intention är att du efter denna helg ska kunna arbeta självständigt med shamanska tekniker i syfte att hjälpa dig själv.

Tidpunkt

          Kursen hålls under 2 heldagar, tidpunkt bokas utifrån intresse. Beroende på gruppen kan kursen hållas under en helg, eller 2 dagar med någon vekca mellan. Kontakta mig gärna för intresseanmälan.  

Kostnad

1800 kr där kursavgift, fika samt återträff ingår.

Praktisk information

Plats: Holmviksgatan 7, Malmö

Obs! Katt finns i huset

Lättare fika kommer att finnas under båda dagarna. Medtag oömma kläder, anteckningsmaterial samt något att sitta/ligga på. En stor del av arbetet sker på golvet och en del kommer ske utomhus.

 

Anmälan och betalning

Anmäl eller intresseanmälan sker per mail eller telefon. Anmälan är bindande. Betalning sker antingen till mitt bankgiro eller kontant. Information får ni i samband med anmälan.

Kontaktuppgifter

Laila Nilsson

Tele: 040 – 22 06 22

laila@halsokliniklitoni.se

Jag önskar er varmt välkomna

till denna spännande inre resa!

Laila

 1 januari, 2015  Aktuellt