Zonterapi – Reflexologi

 

Vad kan behandlas?

Kraniosakral terapi och Reflexologi är båda mycket verksamma terapiformer vid många vanliga smärttillstånd som migrän, huvudvärk, nack- och ryggsmärtor samt andra led- och muskelsmärtor.
Vad gäller whiplashskador, fibromyalgi och reumatiska sjukdomar kan en betydlig symtomlindring uppnås.

Yrsel, öronsus/tinnitus, ögonproblematik samt käkledsproblematik kan förbättras.

Stress- och utmattningssymtom samt kroniskt trötthetssyndrom, koncentrationssvårigheter, sömnbesvär, oro, dyslexi, ADHD påverkas positivt av behandlingen.

Likaså psykiska besvär såsom depressioner, ångest, rädslor och fobier.
Hormonella besvär – menstruation/infertilitet/menopaus/PMS samt foglossning och problem efter förlossning kan avhjälpas.

Organstörningar – urinvägar/mag- och tarmproblematik/cirkulationsstörningar, återkommande infektioner, nedsatt immunförsvar, inkontinens, hud problem, allergier mm. kan förbättras med hjälp av KST och Reflexologi.

Även kroniska/långvariga besvär som är svårlösta kan få lindring.
Denna behandlingsmetod är mycket verksam även på djur.


Reflexzonterapi

Reflexzonterapi tillhör förmodligen en av de äldsta kända metoderna för självläkning av kroppen.

Reflexologi är en holistisk läkekonst.

Syftet med behandlingen är att åstadkomma ett tillstånd av balans och harmoni i hela den mänskliga organismen d.v.s. de fysiska, emotionella och mentala delarna.

Reflexologi är ett system för energistimulans.

Själva botandet står kroppen själv för.

Reflexidén innebär att kroppens alla organ och kroppsliga system motsvaras av en speciell reflexzon på bl.a. händerna, öronen och fötterna.

Genom att massera eller trycka på aktuell reflexzon blir motsvarande organ, beroende på problemet antingen stimulerade eller lugnade.

Därmed ges en impuls till självläkning och bidrar till att återställa normala funktioner i respektive organ.

Förhårdnader, rodnader, utslag, svullnader, torrhet, smärta och ömhet är exempel på yttre signaler om ohälsa