Zonterapi – Reflexologi/ Dornmetoden

 

Vad kan behandlas?

Kraniosakral terapi och Reflexologi är båda mycket verksamma terapiformer vid många vanliga smärttillstånd som migrän, huvudvärk, nack- och ryggsmärtor samt andra led- och muskelsmärtor.
Vad gäller whiplashskador, fibromyalgi och reumatiska sjukdomar kan en betydlig symtomlindring uppnås.

Yrsel, öronsus/tinnitus, ögonproblematik samt käkledsproblematik kan förbättras.

Stress- och utmattningssymtom samt kroniskt trötthetssyndrom, koncentrationssvårigheter, sömnbesvär, oro, dyslexi, ADHD påverkas positivt av behandlingen.

Likaså psykiska besvär såsom depressioner, ångest, rädslor och fobier.
Hormonella besvär – menstruation/infertilitet/menopaus/PMS samt foglossning och problem efter förlossning kan avhjälpas.

Organstörningar – urinvägar/mag- och tarmproblematik/cirkulationsstörningar, återkommande infektioner, nedsatt immunförsvar, inkontinens, hud problem, allergier mm. kan förbättras med hjälp av KST och Reflexologi.

Även kroniska/långvariga besvär som är svårlösta kan få lindring.
Denna behandlingsmetod är mycket verksam även på djur.


Reflexzonterapi

Reflexzonterapi tillhör förmodligen en av de äldsta kända metoderna för självläkning av kroppen.

Reflexologi är en holistisk läkekonst.

Syftet med behandlingen är att åstadkomma ett tillstånd av balans och harmoni i hela den mänskliga organismen d.v.s. de fysiska, emotionella och mentala delarna.

Reflexologi är ett system för energistimulans.

Själva botandet står kroppen själv för.

Reflexidén innebär att kroppens alla organ och kroppsliga system motsvaras av en speciell reflexzon på bl.a. händerna, öronen och fötterna.

Genom att massera eller trycka på aktuell reflexzon blir motsvarande organ, beroende på problemet antingen stimulerade eller lugnade.

Därmed ges en impuls till självläkning och bidrar till att återställa normala funktioner i respektive organ.

Förhårdnader, rodnader, utslag, svullnader, torrhet, smärta och ömhet är exempel på yttre signaler om ohälsa.

Dornmetoden

Många människor känner plötsliga eller återkommande smärtor i ryggen eller leder. Genom dessa smärtor vill kroppen få uppmärksamhet för att visa att något inte står rätt till. Genom att bedöva smärtan med hjälp av t.ex. smärtstillande tabletter blundar man för kroppens signaler och riskerar allvarligare problem längre fram.

Många ryggproblem har sin orsak i fel- eller ensidig belastning i vardagslivet, men ibland finns det dock en djupare psykisk eller emotionell anledning. I dessa fall kan ryggradskorrigeringen te sig som svår, eller att felställningen kommer tillbaka inom kort tid.

Dornmetoden är en manuell terapi som på ett skonsamt och mjukt, men ändå kraftfullt sätt korrigerar förskjutna kotor och leder. En behandling enligt Dorn på skelettet leder oftast till att smärtor försvinner och att rörligheten ökar. Den kan också indirekt leda till att andra sjukdomstillstånd förbättras eller försvinner. En annan viktig del av Dornmetoden är ”Dornövningar till självhjälp” som patienten utför själv och som möjliggör ett varaktigare behandlingsresultat.

Dornmetoden har inga oönskade biverkningar. Efter korrigering bör man undvika snabba, ryckiga rörelser, ensidig belastning och tunga lyft under några dagar. Under denna tiden kan muskulaturen vid de behandlade ställena kännas ömt, liknande träningsvärk. Musklerna, senorna och bindväven anpassar sig till den nya kroppshållningen.

Behandling med Dornmetoden används inte efter akuta trauman, idrottsskador eller olyckor. Läkarundersökning måste utesluta ev. benbrott, neurologiska skador eller liknande. Metoden används inte heller vid cancer, akut diskbråck, benskörhet eller vid graviditet före vecka 14.

Dornmetoden beskrivs ibland felaktigt som Dornterapi. Grundaren Dieter Dorn har varit noga med att använda ordet Dorn metod, för att understryka att hans behandlingssätt kräver en aktiv insats av patienten för att lyckas. Terapeuten har som uppgift att lära patienten hur den själv kan jobba med sina problem och bemästra dem.

Dornmetoden och AkuNova akupunktur använder jag ofta som komplement till zonterapeutisk/ reflexologisk behandling för att uppnå bästa resultat.

Behandlingstid: 1h