Behandling

 

Vad kan behandlas?

Kraniosakral terapi och Reflexologi är båda mycket verksamma terapiformer vid många vanliga smärttillstånd som migrän, huvudvärk, nack- och ryggsmärtor samt andra led- och muskelsmärtor.
Vad gäller whiplashskador, fibromyalgi och reumatiska sjukdomar kan en betydlig symtomlindring uppnås.

Yrsel, öronsus/tinnitus, ögonproblematik samt käkledsproblematik kan förbättras.

Stress- och utmattningssymtom samt kroniskt trötthetssyndrom, koncentrationssvårigheter, sömnbesvär, oro, dyslexi, ADHD påverkas positivt av behandlingen.

Likaså psykiska besvär såsom depressioner, ångest, rädslor och fobier.
Hormonella besvär – menstruation/infertilitet/menopaus/PMS samt foglossning och problem efter förlossning kan avhjälpas.

Organstörningar – urinvägar/mag- och tarmproblematik/cirkulationsstörningar, återkommande infektioner, nedsatt immunförsvar, inkontinens, hud problem, allergier mm. kan förbättras med hjälp av KST och Reflexologi.

Även kroniska/långvariga besvär som är svårlösta kan få lindring.
Denna behandlingsmetod är mycket verksam även på djur.