Om oss

Laila Nilsson

Jag har sedan 2003 arbetat med olika komplementärmedicinska behandlingar parallellt med mitt arbete som arbetsterapeut.

Min inbyggda nyfikenhet har gjort (och gör) att jag under årens lopp gått kortare och längre kurser och lärt mig olika terapiformer såsom Zonterapi/ Reflexologi (Y’Spot skolan 2003), Kraniosakralterapi (Bröderna Tranbergs Institut 2006), olika tekniker inom det shamanska arbetssättet (Traditionell Botekonst, Gaia Life,  Scandinavian Shamanic Center 2005 -ff), Kristallterapi, Andlig healing och fördjupning inom Trancehealing (Medium Alexander/ Finn din livskraft), Själsläsningar, Soundhealing, Tidigare liv terapi, Regndroppsbehandling, Dorn, AkuNova mm

Min nyfikenhet gör även att jag försökt hitta svar på varför vi blir sjuka eller upplever ohälsa av olika slag  Detta förde  mig in på den shamanska healingen under 2019. Jag började då en 2- årig utbildning på Gaia Life, där jag fick hjälp med att läka mig själv och därmed få tillbaka min livskraft och hälsa, för att nu kunna hjälpa andra uppnå bättre fysisk, psykisk och emotionell hälsa

Under 2019 förverkligade jag drömmen om att vidareutveckla mina mediala förmågor, så jag gick en 1- årig mediumutbildning hos Medium Alexander/ Finn din livskraft i Malmö och erbjuder nu  även  medialt vägledande samtal och kontakt med nära och kära på andra sidan, individuellt eller i grupp.

Under 2022 slutförde jag utbildning till certifierad andlig healer och samtalscoach, vilken jag känner kompletterar och fördjupar mina övriga kunskaper.

Om du är intresserad av att lära dig mer om Shamanism erbjuder jag kurser inom detta  För vidare information, se under fliken shamankurs eller kontakta mig per telefon. Under 2023 kommer jag öppna upp för en resa genom det shamanska medicinhjulet, där du erbjuds arbeta med ditt själsliga helande på ett djupare plan.

Jag har efterhand skaffat mig kunskap och erfarenhet av att använda Kraniosakralterapi på hundar och hästar.

Thomas Nilsson

Jag gick min utbildning till idrottsmassör i början av 1980-talet och arbetade under några år på olika idrottsföreningar. Under denna tiden väcktes min nyfikenhet för hur blockeringar i kroppen uppstod och vilka metoder som kunde hjälpa till att lösa dessa. Jag har under årens lopp kompletterat mina kunskaper med manuell terapi och massagetekniker som på effektivt sätt löser upp muskelspänningar i kroppen. Jag kan hjälpa dig med ryggskott, nackspärr, huvudvärk och andra diffusa smärtor i kroppen. Till min hjälp använder jag även medicinsk laser, vilken kan hjälpa till om man har problem med tex hälsporre och frozen shoulder.