Själsläsningar

Själsläsningar

Genom en själsprofilsläsning får du reda på vem du är på själsnivå, vilka dina unika gåvor är och vad du är ämnad att göra här på jorden. Du får reda på om du är på rätt väg i livet eller om några justeringar behöver göras för att du ska komma i linje med din själs sanning.

Genom en Soul Realignment® Session får du reda på vem du är på själsnivå, vilka dina unika gåvor är och vad du är ämnad att göra här på jorden. Du får också reda på vilka negativa karmamönster som hindrar dig från att leva fullt ut i din sanning och att nå de drömmar och mål du vill nå idag.  

Informationen till läsningarna hämtar jag i Akashakrönikan, även kallat själsregister eller bibliotek, där all information om oss på själsnivå finns registrerad. Här finns information om vem vi är på själsnivå, var vår själsgrupp kommer ifrån, våra unika andliga gåvor samt vad vi är ämnade att göra här på jorden. Här finns även information om alla våra tidigare liv, vilka kontrakt och blockeringar vi bär med oss som hindrar oss att leva våra liv fullt ut. All information om oss finns registrerad här, från vårt första liv till nuvarande. Detta innebär att även information från barndomen finns registrerat här, vilket medför att blockeringar och osanningar vi tagit med oss härifrån kan visa sig. Oavsett vad som dyker upp i ditt liv  så finns information i Akashakrönikan som kan hjälpa dig till ökad förståelse. Jag får enbart ta del av den information som kan hjälpa dig att leva fullt ut i din sanning. 

Kontakta mig gärna via mejl om du vill boka tid eller har några funderingar. 

Sessionen kan ges på plats hos mig eller via telefon. 

Själsprofilsläsning

Genom denna läsning får du reda på vem du är på själsnivå, vilka dina starkaste själsenergier är samt vilka andliga gåvor du har. Här får du information om vad du är ämnad att göra här på jorden, hur du är menad att uttrycka dig och hur du kan göra för att leva i linje med ditt själsjag. Ju mer du lever i linje med vem du är på själsnivå, och ju mer du använder själsenergier som du är ämnad att göra, ju mer glädje, lycka och överflöd kan du skapa i ditt liv. Då vi lever ur linje med vår själ skapar detta brist av något slag. Sjukdom eller andra hälsoproblem, fattigdom, ohälsosamma relationer eller att inte komma framåt i livet som man önskar kan vara exempel på detta. 

PRIS:1250 kr

I priset ingår: Själsprofilsläsning 30-45 minuter, mitt förarbete samt inspelning av sessionen.

Soul Realignment®
Genom denna läsning får du reda på vem du är på själsnivå, vilka dina unika gåvor är och vad du är ämnad att göra här på jorden. Du får också reda på vilka negativa karmamönster som hindrar dig från att leva fullt ut i din sanning och att nå de drömmar och mål du vill nå idag.  

Genom de val vi gör skapas ny karma, varje handling har en konsekvens. Ibland förstår vi orsaken till de resultat vi skapat, men ibland kan konsekvenser följa med oss genom flera liv, vilket gör det svårt för oss att förstå vad vi gör för fel och varför vi inte kan skapa de resultat vi vill ha. Genom en Soul Realignment® Session får du reda på vilka blockeringar och negativa karmamönster du bär med dig från detta och tidigare liv samt vilka val som medfört dessa. Sessionen ger en full energirensning och återställning av din själsstruktur. 

PRIS: 2500 kr

I priset ingår: Soul Realignment® 60 – 90 minuter, mitt förarbete och inspelning av sessionen.

.