Tidigare liv terapi

Regression betyder tillbakagång och det är grunden i denna terapiform. Under djup avslappning leds du tillbaka i tiden för att komma i kontakt med minnen, känslor, tankar eller bilder från antingen detta eller tidigare liv. Även då du befinner dig i djup avslappning är du medveten om din omgivning. Behandlingen kan hjälpa dig släppa spänningar och blockeringar, vilka idag kan visa sig som fysisk eller psykisk ohälsa. Regressionen kan även hjälpa dig bli medveten om negativa mönster du haft med dig under flera liv. Denna medvetenhet gör att du lättare kan släppa taget och göra de förändringar som behövs. Regressionsterapi kan användas med olika syften såsom personlig utveckling, fysiska/ psykiska hälsoproblem, relationsproblem mm. 

Behandlingens längd: ca 90 minuter