Kraniosakralterapi

Vad kan behandlas?

Kraniosakral terapi och Reflexologi är båda mycket verksamma terapiformer vid många vanliga smärttillstånd som migrän, huvudvärk, nack- och ryggsmärtor samt andra led- och muskelsmärtor. Vad gäller whiplashskador, fibromyalgi och reumatiska sjukdomar kan en betydlig symtomlindring uppnås. Även kroniska/långvariga besvär som är svårlösta kan få lindring. Yrsel, öronsus/tinnitus, ögonproblematik samt käkledsproblematik kan förbättras.

Stress- och utmattningssymtom samt kroniskt trötthetssyndrom, koncentrationssvårigheter, sömnbesvär, oro, dyslexi, ADHD kan påverkas positivt av behandlingen. Likaså psykiska besvär såsom depressioner, ångest, rädslor och fobier.

Hormonella besvär – menstruation/infertilitet/menopaus/PMS samt foglossning och problem efter förlossning kan avhjälpas. Organstörningar – urinvägar/mag- och tarmproblematik/cirkulationsstörningar, återkommande infektioner, nedsatt immunförsvar, inkontinens, hud problem, allergier mm. kan förbättras med hjälp av KST och Reflexologi.


Kraniosakralterapi

Den kraniosakrala behandlingsmetoden utvecklades av William G Sutherland, amerikansk läkare och osteopat, i början av 1920-talet. Dr. Sutherland upptäckte att hjärnan, hjärnhinnorna och ryggmärgen med sin vätska utgör ett slutet hydrauliskt system. Detta system har sin egen puls, i en frisk kropp 6 – 12 pulsationer/min. Denna pulsation skapar mycket små rörelser i huvud, ansikte, ryggkotor, korsbenet, bäckenet samt kroppens vävnadshinnor. När en kropp befinner sig i obalans kan det kraniosakrala systemet bli kraftigt påverkat och leda till olika rotationer, låsningar och glidningar. Orsaker till obalanser kan bero på både yttre och inre orsaker såsom stress, fysiska eller mentala trauman, muskelspänningar, yttre våld mot kroppen eller allvarliga infektioner.

Behandlingen är mycket varsam och med mycket lätt beröring assisteras kroppen till självläkning. Behandlingen sker med små, lätta tryck mot skallbenen, längs ryggraden och på bäckenet medan klienten ligger bekvämt på en behandlingsbänk. Är man känslig och öm i kroppen, är den här behandlingsformen ett ypperligt alternativ till andra behandlingsformer.

Behandlingen på verkar främst fem stora områden:

  • centrala nervsystemet
  • ryggmärgsvätskan
  • olika hinnor i hjärnan och ryggraden
  • kraniums ledstruktur
  • korsbenets rörelse i förhållande till höfterna

Behandlingstid: 1h