Kraniosakralterapi

Den kraniosakrala behandlingsmetoden utvecklades av William G Sutherland, amerikansk läkare och osteopat, i början av 1920-talet. Dr. Sutherland upptäckte att hjärnan, hjärnhinnorna och ryggmärgen med sin vätska utgör ett slutet hydrauliskt system. Detta system har sin egen puls, i en frisk kropp 6 – 12 pulsationer/min. Denna pulsation skapar mycket små rörelser i huvud, ansikte, ryggkotor, korsbenet, bäckenet samt kroppens vävnadshinnor. När en kropp befinner sig i obalans kan det kraniosakrala systemet bli kraftigt påverkat och leda till olika rotationer, låsningar och glidningar. Orsaker till obalanser kan bero på både yttre och inre orsaker såsom stress, fysiska eller mentala trauman, muskelspänningar, yttre våld mot kroppen eller allvarliga infektioner.

Behandlingen är mycket varsam och med mycket lätt beröring assisteras kroppen till självläkning. Behandlingen sker med små, lätta tryck mot skallbenen, längs ryggraden och på bäckenet medan klienten ligger bekvämt på en behandlingsbänk. Är man känslig och öm i kroppen, är den här behandlingsformen ett ypperligt alternativ till andra behandlingsformer.

Behandlingen på verkar främst fem stora områden:

  • centrala nervsystemet
  • ryggmärgsvätskan
  • olika hinnor i hjärnan och ryggraden
  • kraniums ledstruktur
  • korsbenets rörelse i förhållande till höfterna

Behandlingstid: 1h