Ceremonier

Jag erbjuder ceremonier såsom vid namngivning, sammanvigning och överlämnande. Kontakta mig gärna för diskussion kring dina önskemål och förutsättningar. En ceremoni kan även användas vid andra tillfällen under livet. Överhuvudtaget i samband med större förändringar såsom uppbrott från en relation eller arbete, likväl då man står inför något nytt. En ceremoni medför ofta en känsla av frid och tacksamhet, då man genom medveten handling släpper eller tillför något i livet.