Kraniosakralterapi

 

Vad kan behandlas?

Kraniosakral terapi och Reflexologi är båda mycket verksamma terapiformer vid många vanliga smärttillstånd som migrän, huvudvärk, nack- och ryggsmärtor samt andra led- och muskelsmärtor.
Vad gäller whiplashskador, fibromyalgi och reumatiska sjukdomar kan en betydlig symtomlindring uppnås.

Yrsel, öronsus/tinnitus, ögonproblematik samt käkledsproblematik kan förbättras.

Stress- och utmattningssymtom samt kroniskt trötthetssyndrom, koncentrationssvårigheter, sömnbesvär, oro, dyslexi, ADHD påverkas positivt av behandlingen.

Likaså psykiska besvär såsom depressioner, ångest, rädslor och fobier.
Hormonella besvär – menstruation/infertilitet/menopaus/PMS samt foglossning och problem efter förlossning kan avhjälpas.

Organstörningar – urinvägar/mag- och tarmproblematik/cirkulationsstörningar, återkommande infektioner, nedsatt immunförsvar, inkontinens, hud problem, allergier mm. kan förbättras med hjälp av KST och Reflexologi.

Även kroniska/långvariga besvär som är svårlösta kan få lindring.
Denna behandlingsmetod är mycket verksam även på djur.


Kraniosakral terapi

Kraniosakral terapi är en funktionell behandlingsform, vilket innebär att man med kroppens egna funktioner försöker få kroppen att korrigera sig.

Motsatsen till funktionell behandling är strukturell behandling, vilket innebär att man som terapeut försöker påverka kroppens strukturer med t.ex. stretching eller mobilisering.

Den kraniosakrala behandlingsmetoden utvecklades av William G Sutherland, amerikansk läkare och osteopat, i början av 1920-talet. Dr. Sutherland upptäckte att hjärnan, hjärnhinnorna och ryggmärgen med sin vätska utgör ett slutet hydrauliskt system. Detta system har sin egen puls, i en frisk kropp 6 – 12 pulsationer/min. Denna pulsation skapar mycket små rörelser i huvud, ansikte, ryggkotor, korsbenet, bäckenet samt kroppens vävnadshinnor.

När en kropp befinner sig i ohälsa kan detta system bli kraftigt påverkat och leda till olika rotationer, låsningar och glidningar. Störning i systemet kan bero på både yttre och inre orsaker; allvarliga infektioner, stress, muskelspänningar eller yttre våld mot kroppen.

Kraniosakralterapeuten har kunskap om hur det känns när skallben och hinnor rör sig som de ska och kan känna om det finns störning i systemet.

Kraniosakral behandling påverkar kroppens olika system och genom att återställa det hydrauliska trycket kan också kroppens balans återställas så kroppen kan självkorrigeras och läkas.

Behandlingen på verkar främst fem stora områden:

  • centrala nervsystemet
  • ryggmärgsvätskan
  • olika hinnor i hjärnan och ryggraden
  • kraniums ledstruktur
  • korsbenets rörelse i förhållande till höfterna

Behandlingen är mycket varsam och med mycket lätt beröring assisteras kroppen till självläkning.

Behandlingen sker med små, lätta tryck mot skallbenen, längs ryggraden och på bäckenet medan klienten ligger bekvämt på en behandlingsbänk.

Under behandlingen är klienten fullt påklädd.

Är man känslig och öm i kroppen, är den här behandlingsformen ett ypperligt alternativ till andra behandlingsformer.

I USA och England har medicinsk forskning visat att denna terapiform har mycket god effekt på en persons fysiska, emotionella och mentala hälsa.